Đóng Tủ Vàng Bạc

Đóng tủ vàng bạc, theo nghiên cứu, có đến hơn 70% các quyết định mua hàng xảy ra ở địa điểm bán. Do đó, việc thiết kế, bài trí không gian cửa hàng vàng bạc rất quan trọng để giúp bạn có thể tạo thiện cảm với khách hàng và giúp tăng hiệu quả bán hàng thêm rõ rệt